Hvordan forvaltes de indsamlede midler?

Alle administrative omkostninger relateret til Red Yemens fundraisingsarbejde dækkes af Foreningen Lanternen, således at dine donationer kan gå ubeskåret til Yemen. De administrative omkostninger omfatter gebyrer til bank, MobilePay, PayPal, Reepay samt omkostninger til indsamlingstilladelse, revision af regnskab og promoverede annonceringer.

Vores lokale samarbejdspartner i Yemen anvender op til 8 % af de donerede midler til blandt andet:

  • en akut nødhjælpspulje, der løbende anvendes til at uddele nødhjælp i form af eksempelvis mad og medicin til kriseramte, der har behov for akut og øjeblikkelig hjælp
  • at dække eventuelt underskud til finansiering af planlagte humanitære kampagner
  • symbolske honorarer til vores samarbejdspartners personale i Yemen, der er involveret i at gennemføre de humanitære projekter og som selv betragtes som kriseramte og trængende
  • kommunikationsomkostninger for at koordinere nødhjælpsarbejdet i landet.

Hvordan forvaltes de indsamlede midler?

Alle administrative omkostninger relateret til Red Yemens fundraisingsarbejde dækkes af Foreningen Lanternen, således at dine donationer kan gå ubeskåret til Yemen. De administrative omkostninger omfatter gebyrer til bank, MobilePay, PayPal, Reepay samt omkostninger til indsamlingstilladelse, revision af regnskab og promoverede annonceringer.

Vores lokale samarbejdspartner i Yemen anvender op til 8 % af de donerede midler til blandt andet:

  • en akut nødhjælpspulje, der løbende anvendes til at uddele nødhjælp i form af eksempelvis mad og medicin til kriseramte, der har behov for akut og øjeblikkelig hjælp
  • at dække eventuelt underskud til finansiering af planlagte humanitære kampagner
  • symbolske honorarer til vores samarbejdspartners personale i Yemen, der er involveret i at gennemføre de humanitære projekter og som selv betragtes som kriseramte og trængende
  • kommunikationsomkostninger for at koordinere nødhjælpsarbejdet i landet.