Om os

Red Yemen er et frivilligt initiativ og velgørenhedsprojekt, der varetages af Foreningen Lanternen (cvr. nr. 35334440) og er dækket af indsamlingstilladelsesnr. 700-01604.

Lanternen er en frivillig forening, der tilbyder børn og unge i Københavnsområdet aktiviteter inden for tre kerneområder: dannelse, fællesskab og velgerninger. Red Yemen hører under Lanternens arbejdsområde om velgerninger og har til formål at give foreningsmedlemmerne mulighed for at tage ansvar og arbejde aktivt for deres medmennesker, der er i akut nød, uagtet kulturelt eller religiøst tilhørsforhold.

De administrative omkostninger relateret til Red Yemen, heriblandt medie- og fundraisingsarbejdet samt overførselsgebyrer, dækkes af medlemmernes kontingenter og bliver derfor ikke trukket fra de indsamlede midler.

Hvordan forvaltes de indsamlede midler?

Vi har elimineret alle administrative omkostninger relateret til Red Yemen. Hver eneste krone, der indsamles, går derfor ubeskåret til at redde og opretholde liv i Yemen. Alle omkostninger forbundet til administration og fundraising af kampagnen samt overførsel af de indsamlede midler til Yemen dækkes således internt af Foreningen Lanternen.

Vores lokale samarbejdspartner i Yemen varetager administration, indkøb, lageropbevaring og distribution af nødhjælp til de nødramte områder. Omkostningerne hertil udgør maksimalt otte procent af de donerede midler.

Vores lokale samarbejdspartner i Yemen

​I omkring halvandet år har vi arbejdet intensivt på at etablere et samarbejde med en troværdig, anerkendt og ikke mindst professionel lokal nødhjælpsorganisationen i Yemen.

Formålet var at skabe en sikkerhed og tryghed for, at donationerne bliver forvaltet på en hensigtsmæssig måde, således at så mange menneskeliv i Yemen kan reddes og hjælpes.

Resultatet er et gennemprøvet og officielt samarbejde med Al-Basaer Charity and Development Foundation i Sanaa, Yemen, der er en veletableret nødhjælpsorganisation med et utal af professionelt og succesfuldt gennemførte humanitære projekter i  porteføljen, som eksempelvis er illustreret i deres 2018 årsrapport.

Se den korte informationsvideo nedenfor omhandlende situationen i Yemen, Al-Basaers indsats i landet samt samarbejdet med Foreningen Lanternen.